Känner du som många andra att nu är det dags att ta tag i träningen och komma igång med ditt nya liv?

Dags att ta tag i träningen
Då är du inte ensam! Många använder det nya året för att komma igång med träning och förändra sitt liv. Vare sig det gäller träning, kost eller motion så är det bra att definiera sina målsättningar. Det blir så mycket enklare att lyckas om du skriver ner dina mål och vilken tidshorisont det ska vara på dina mål.
Många pratar om Beach 2014 och man vill komma i form och kanske gå ner några kilo. Inga problem men kom ihåg att ur ett hälsoperspektiv så är en livsstilsförändring över tid att föredra jämfört med snabba förändringar på kort tid. Oavsett om målet är förbättrad kondition eller en viktreducering så sätt upp mål och delmål för att göra din resa enklare att uppnå och framförallt för att kunna utvärdera din framgång.
Ett sätt att komma igång med ditt nya liv kan vara en Hälsoprofilbedömning (HPB), som är ett vetenskapligt utprovat koncept som skapats för att öka det personliga hälsomedvetandet.
HPB inleds med samtal utifrån ett frågeformulär där motion och kostvanor gås igenom samt frågor om tobak, alkohol, mediciner, stress och värk. Därefter genomförs olika mätningar som blodtryck, vikt och längd. Sedan är det dags för ett submaximalt arbetsprov som består av cykling på ergometercykel i cirka 6-8 minuter på en nivå ungefär som en rask promenad. Efteråt beräknas din syreupptagningsförmåga dvs. din kondition. Slutligen får du möjlighet att i lugn och ro diskutera om hur du själv kan och vill påverka dina levnadsvanor. Med vår hjälp och din motivation kan vi sedan hjälpas åt att hitta positiva hälsovanor.
Vill du ha hjälp med personliga träningsprogram så kan vi hjälpa dig med det också. Men kom ihåg att för att kunna utvärdera din insats behöver du alltid göra en uppföljning för att se hur du ligger till jämfört med din plan och dina målsättningar!
Kontakta oss på 013-13 41 00 eller via vår hemsida för mer information och tidsbokning