Här kommer fem tips på hur du kan förbättra konditionen.

Förbättra konditionen

1. Varaktighet

Ha alltid en långsiktig plan med din träning. För att förbättra konditionen krävs en varaktig träning över tid för att nå resultat. Kom ihåg att det är mycket svårt att få till en förändring på kort tid, så ha inte för bråttom utan låt det ta sin tid.

2. Kontinuitet

Ha alltid för avsikt att få en regelbundenhet och kontinuitet i din träning för att förbättra konditionen. Det finns inga snabba och enkla lösningar för att förbättra din kondition, utan mycket hänger på att du verkligen tränar regelbundet.

3. Variation

Kom ihåg att kroppen är en expert på adaption, tillvänjning. Det betyder att kroppen anpassar sig till den belastning den utsätts för. Till exempel, om du springer 2,5km två gånger i veckan så får du en utveckling i början på din träningsperiod för att sedan få en anpassning och sen en gradvis försämring på grund av stigande ålder. Variera därför alltid din träning genom att variera löpningen med distanspass, tempopass och intervallpass.

4. Progression

Öka träningsdosen försiktigt och över tid. Variera genom att öka antal pass, längden på passen och intensiteten på passen. Detta medför en gradvis förbättring av konditionen över tid.

5. Utvärdera

Kom ihåg att genomföra tester regelbundet för att utvärdera din träning och din utveckling. Detta görs genom konditionstester av olika slag. Till exempel genom ett så kallat Åstrand-test på ergometercykel, Coopertest eller Vo2 max test på löpband.
 
Har du hållit uppe ett tag med träningen och vill få hjälp att komma igång igen kan du läsa vårt inlägg om just detta. Där kan du också ladda ner ett tio veckors träningsprogram som hjälp på traven.
Vill du ha professionell hjälp med din träning? Hör av dej till oss så kan vi lägga upp ett personligt träningsprogram efter dina förutsättningar.