Hur mycket förbränner man egentligen vid olika aktiviteter?

Många gånger kan man läsa att man förbränner si och så mycket vid olika typer av aktiviteter. Men allt för ofta så är det en ganska knapphändig och väldigt generell information som ges. För att veta hur mycket förbränning som sker bör man veta kön, vikt, ålder, gärna träningsbakgrund men framförallt måste man veta vilken puls man har vid olika aktiviteter. Vet man inte detta så blir det en väldigt stor möjlighet till felmarginal i antal kalorier som förbränns.
 
Hur mycket förbränner jag?

Pulsband

Då många av oss använder antingen en pulsklocka och/eller en smartphone med någon app så ökar möjligheterna till att få reda på sin egen förbränning vid olika typer av aktiviteter. Själv använder jag en Polar RS200 och ett Polar H7 pulsband. Detta fungerar då även ihop med min iPhone 5. Efter flera test av olika löparappar bl.a. Runkeeper, SportsTracker och Polar Beat (som jag skriver om i ett tidigare inlägg) så är min personliga favorit Polar Beat i kombination med pulsbandet Polar H7 då jag vill veta hur mycket jag förbränner vid olika typer av aktiviteter. Förutom en basal metabolism d.v.s. den förbränning som sker dagligen när du andas, hjärtat slår o.s.v. som uppgår till ca. 1 kcal per minut, vilket blir ca. 1500kcal/dygn så ökar förbränningen av kcal när pulsen ökar. Så med olika fysiska förutsättningar som ålder, vikt, kön så kommer förbränningen att vara olika vid samma typ av aktivitet.
Med andra ord ju högre puls desto högre förbränning. Dock orkar vi inte hålla på speciellt länge vid mycket hög puls utan vi sänker intensiteten för att orka längre, vilket ger en god effekt om man strävar efter en ökad förbränning över tid.

Exempel

Här kommer några exempel på vardagsaktiviteter utifrån mina egna förutsättningar:
hur-mycket-förbränner-jag?
I dessa exempel ser man tydligt att förbränningen är högre vid en längre aktivitet och högre vid en högre genomsnittspuls. Egentligen ganska självklart men kan ge väldigt olika svar på frågan hur mycket förbränner jag om man inte anger pulsen utan bara tittar på kön, ålder och aktivitet.
Så med andra ord för att veta förbränningen vid olika aktiviteter så kan jag starkt rekommendera att koppla ett pulsband (via Bluetooth) till din smartphone och använda en app som stödjer det, vilket de flesta gör nuförtiden. Fördelen med Polar är att H7 pulsbandet även fungerar ihop med min Polarklocka RS200 och min iPhone5 men även på de flesta maskiner på gymmet. Detta sammantaget med Polar Beat och även den funktion som medför att all min träning samlas på www.polarpersonaltrainer.com gör att det har blivit mitt självklara val när jag undrar hur mycket jag förbränner.
 
 
Nyhetsbrev3_900px