[vc_row][vc_column][image_with_animation image_url=”4613″][vc_column_text]Här kan du läsa del 1 i denna artikelserie[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]För att få ett svar på om jag kan och hur snabbt jag kan påverka min kondition gjorde jag följande högst ovetenskapliga test under tre veckor i oktober. Jag vilade först från all träning under tre veckor. Därefter startade jag min träning genom att springa ett förprogrammerat program på löpbandet två ggr/vecka. Programmet var detsamma under testperioden och träningstiden för programmet var 60 minuter. Under dessa 60 minuter varierade löpbandet hastigheten och lutningen av bandet. Hastigheten varierade mellan 6 och 11 km/h och lutningen mellan 3% och 10%.
Testet pågick under tre veckor och genomfördes vid två tillfällen per vecka, fördelat på onsdagar och söndagar. Pulsen mättes med en Polar M400 (läs min recension här) och på så sätt fick jag reda på maxpuls och minpuls, genomsnittlig puls samt kaloriförbränning.
Här kommer resultaten från dessa sex träningspass på 60 min löpning:

Datum Maxpuls Minpuls Snittpuls Kaloriförbrukning
2015-10-09 161 65 139 636
2015-10-11 163 61 138 630
2015-10-16 156 65 134 609
2015-10-18 157 54 133 602
2015-10-23 157 60 133 599
2015-10-25 155 59 130 579

För att ytterligare utröna huruvida min förbättring av konditionen fortskrider så tänkte jag utöka testperioden med ytterligare konditionspass med samma omfattning men med ökad duration (tid). Jag gjorde då som följande att ovan beskrivna tes och löpprogram utökades med 22 min. Så till vida att jag startade helt enkel om det förinställda programmet på 60 min och körde på 22 min ytterligare.
Test del 2 pågick under fyra veckor och genomfördes vid två tillfällen per vecka. Pulsen mättes med en Polar M400 (läs min recension här) och på så sätt fick jag även nu reda på maxpuls och minpuls, genomsnittlig puls samt kaloriförbränning.
Här kommer resultaten från dessa nio träningspass på 82 in löpning:

Datum Maxpuls Minpuls Snittpuls Kaloriförbrukning
2015-10-30 156 68 133 815
2015-11-01 156 54 132 808
2015-11-04 153 58 130 783
2015-11-08 154 60 130 770
2015-11-11 151 57 127 757
2015-11-15 153 55 130 794
2015-11-18 152 57 131 793
2015-11-20 154 58 129 775
2015-11-22 154 56 129 768

Utan att ta hänsyn till andra aktiviteter, sömn, kost, stress osv. kan jag fortfarande konstatera att det går att förbättra konditionen ytterligare på så kort tid som fyra veckor med endast två löpträningar per vecka. Hur kan jag då anta att min kondition förbättrats ytterligare? Jo med tanke på att såväl min maxpuls och den genomsnittliga pulsen fortsatt att sjunka och därav även kaloriförbränning kan jag konstatera följande:

  • Mitt hjärta klarar av att pumpa ut mer syresatt blod på färre antal slag för att matcha den energiförbrukning som krävs vid den belastningen. Sannolikt är det också så att detta inte kommer att fortgå då jag någonstans kommer att sluta utveckla konditionen för att belastningen är för låg. Kroppen har då anpassat sig till dessa nu rådande förhållanden och måste utsättas för ytterligare en högre belastning i form av ökad hastighet, ökad lutning på bandet eller en längre träningstid än 82 minuter.

Detta kommer då att avhandlas i nästa del av hur snabbt man kan förbättra sin kondition, då jag är i full färd med att springa 98 minuter på löpbandet under ett antal veckor framöver.
Det här brukar även uppstå vid situationer där personer jag hjälper med viktreducering, dvs. i början när vederbörande är dåligt tränad och har en hög vikt så blir följaktligen förbränningen högre pga. hög puls. Vartefter träningen fortgår så förbättras konditionen och ofta inträffar även en viktreducering i samband med ökad träning detta medför då att kaloriförbränningen minskar i samma takt som konditionen förbättras. Om inte belastningen i träningen ökar för att hålla en högre puls under träningspassen.
Med andra ord så är pulsen en god indikation på hur det står till med konditionen för den enskilde individen. Man får ofta höra uttrycket ”easy come – easy go” eller att kondition är färskvara och ett livslångt åtagande. Men det kan det vara värt då man oftast mår bättre, orkar mera och blir piggare av träningen!
Hör gärna av dig om du testar något liknande och berätta hur det gått för dig i dina försök att förbättra din kondition![/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][image_with_animation image_url=”4831″][/vc_column][/vc_row]