Hur snabbt kan jag förbättra min kondition?

För att få ett svar på om jag kan och hur snabbt jag kan påverka min kondition gjorde jag följande högst ovetenskapliga tester under fyra veckor i oktober respektive november. Jag vilade först från all träning under tre veckor. Därefter startade jag min träning genom att springa ett förprogrammerat program på löpbandet två ggr/vecka. Programmet var detsamma under testperioden i oktober och träningstiden för programmet då var 60 minuter. Under dessa 60 minuter varierade löpbandet hastigheten och lutningen av bandet automatiskt. Hastigheten varierade mellan 6 och 11 km/h och lutningen mellan 3 och 10 %.
Första testet pågick under tre veckor i oktober och genomfördes vid två tillfällen per vecka, fördelat på onsdagar och söndagar. Pulsen mättes med en Polar M400, se recension här https://creativfriskvard.se/traningsredskap/test-av-polar-m400-pulsklocka/ och på så sätt fick jag reda på maxpuls och minpuls, genomsnittlig puls samt kaloriförbränning.
Här kommer resultaten från dessa sex träningspass med 60 min löpning.

Datum Maxpuls Minpuls Snittpuls Kaloriförbrukning
2015-10-09 161 65 139 636
2015-10-11 163 61 138 630
2015-10-16 156 65 134 609
2015-10-18 157 54 133 602
2015-10-23 157 60 133 599
2015-10-25 155 59 130 579

För att ytterligare utröna huruvida min förbättring av konditionen skulle fortskrida så utökade jag testperioden med ytterligare konditionspass med samma omfattning men med ökad duration (tid). Jag gjorde då som följande att ovan beskrivna tes och löpprogram utökades med ytterligare 22 min. Så till vida att jag startade helt enkel om det förinställda programmet på 60 min och körde på 22 min ytterligare.
Test del 2 pågick under fyra veckor i november och genomfördes vid två tillfällen per vecka. Pulsen mättes med en Polar M400, se recension här https://creativfriskvard.se/traningsredskap/test-av-polar-m400-pulsklocka/ och på så sätt fick jag även nu reda på maxpuls och minpuls, genomsnittlig puls samt kaloriförbränning.
Här kommer resultaten från dessa nio träningspass med 82 min löpning.

Datum Maxpuls Minpuls Snittpuls Kaloriförbrukning
2015-10-30 156 68 133 815
2015-11-01 156 54 132 808
2015-11-04 153 58 130 783
2015-11-08 154 60 130 770
2015-11-11 151 57 127 757
2015-11-15 153 55 130 794
2015-11-18 152 57 131 793
2015-11-20 154 58 129 775
2015-11-22 154 56 129 768

Utan att ta hänsyn till andra aktiviteter, sömn, kost, stress osv. kan jag fortfarande konstatera att det gick att förbättra konditionen ytterligare på så kort tid som fyra veckor till med endast två löpträningar per vecka. Hur kan jag då anta att min kondition förbättrats ytterligare? Jo med tanke på att såväl min maxpuls och den genomsnittliga pulsen fortsatt att sjunka och där av även kaloriförbränning kan jag konstatera följande. Mitt hjärta klarar av att pumpa ut mer syresatt blod på färre antal slag för att matcha den energiförbrukning som krävs vid den belastningen. Sannolikt är det också så att detta inte kommer att fortgå då jag någonstans kommer att sluta utveckla konditionen för att belastningen är för låg. Kroppen har då anpassat sig till dessa nu rådande förhållanden och måste utsättas för ytterligare en högre belastning i form av ökad hastighet, ökad lutning på bandet eller en längre träningstid än 82 minuter.
Detta har nu avhandlas i den tredje delen av ”Hur snabbt man kan förbättra sin kondition”, då jag nu utökat testperioden med ytterligare konditionspass med samma omfattning men med ökad duration (tid). Jag gjorde då som följande att ovan beskrivna tes och löpprogram utökades med 16 min. Så till vida att jag startade helt enkel om det förinställda programmet på 60 min och körde på 38 min ytterligare.
Test del 3 pågick under sex veckor och genomfördes i snitt vid två tillfällen per vecka. Pulsen mättes med en Polar M400, se recension här https://creativfriskvard.se/traningsredskap/test-av-polar-m400-pulsklocka/ och på så sätt fick jag även nu reda på maxpuls och minpuls, genomsnittlig puls samt kaloriförbränning.
Här kommer resultaten från dessa åtta träningspass på 98 min löpning.

Datum Maxpuls Minpuls Snittpuls Kaloriförbrukning
2015-12-20 171 77 136 1006
2015-12-25 158 60 130 962
2016-01-03 179 68 133 979
2016-01-08 157 57 129 933
2016-01-15 152 59 127 900
2016-01-17 152 57 126 898

Utan att ta hänsyn till andra aktiviteter, sömn, kost, stress osv. kan jag återigen konstatera att det gick att förbättra konditionen ytterligare på en förhållandevis kort tid som sex veckor till med endast två löpträningar i snitt per vecka.
Hur kan jag då fortfarande anta att min kondition förbättrats ytterligare? Jo med tanke på att såväl min maxpuls och den genomsnittliga pulsen fortsatt att sjunka och där av även kaloriförbränning kan jag konstatera följande. Mitt hjärta klarar av att pumpa ut mer syresatt blod på färre antal slag för att matcha den energiförbrukning som krävs vid den belastningen. Sannolikt är det också så att detta inte kommer att fortgå då jag någonstans kommer att sluta utveckla konditionen för att belastningen är för låg. Kroppen har då anpassat sig till dessa nu rådande förhållanden och måste utsättas för ytterligare en högre belastning i form av ökad hastighet, ökad lutning på bandet eller en längre träningstid än 98 minuter.
Jag kommer nu att fortsätta med del 4 i serien ”Hur snabbt kan jag förbättra min kondition” genom att utöka löppasset till två fulla 60 min. program, dvs. en total löptid om 120 min. Förhoppningsvis kommer jag att orka hålla i med två löpningar per vecka och samtidigt hålla koll på max, min och snittpuls samt min förbränning under dessa pass. Den här delen av testen kommer att fortgå under fyra till sex veckor. Har en viss föraning om att det kommer att slita lite mer på kroppen men återkommer angående detta senare i vår.
Hör gärna av dig om du testar något liknande och berätta hur det gått för dig i dina försök att förbättra din kondition!