Det finns en oerhört stark koppling mellan testvärde (kondition) och hälsa

lågt-testvärde-stor-hälsorisk

Det har påvisats i flera undersökningar och det blir mer och mer vedertaget hur viktig konditionen är för en bättre hälsa. I nedanstående tabell har vi samlat dessa värden som visar att ett lågt testvärde det vill säga måttet på din kondition, kan innebära risk för ohälsa. På samma sätt som ett högre testvärde kan innebära dels en koppling till bättre hälsa, dels visar det på vilken marginal man bör ha i respektive ålder för att orka med både arbete och familj/ fritid.

Hälsorisk vs Testvärde

1. Stor risk för ohälsa – 28 eller lägre
2. Risk för ohälsa – 29-34
3. Godkänd nivå ur ett kortare hälsoperspektiv – 35 till önskvärd nivå
4. Önskvärd nivå ur ett längre hälsoperspektiv – Önskvärd nivå upp till mycket hög nivå
5. Mycket hög nivå – De 5% av svenska folket med högst testvärde
Som det framgår i tabellen ovan innebär ett testvärde under 35 en ökad risk för ohälsa. Testvärde 35 eller högre visar en godkänd nivå, åtminstone i ett kortare hälsoperspektiv. Eftersom testvärdet i befolkningen minskar med stigande ålder bör man ha en marginal när man är yngre för att fortfarande vid 65 års ålder ha minst 35 i testvärde. Denna nivå kallas ”Önskvärd nivå ur ett längre hälsoperspektiv”. För att hamna i den högsta nivån, kategori 5, ska man tillhöra de 5% av svenska folket med bäst kondition, det vill säga de med högst testvärde.

Ålder Testvärde
20-29 år 48,0
35 år 46,0
40 år 44,1
45 år 42,3
50 år 40,5
55 år 38,7
60 år 36,8
65 år 35,0

Önskvärt testvärde för både män och kvinnor i olika åldrar för att vid 65 års ålder fortfarande ha 35 i testvärde. Ett sätt att testa ditt testvärde är vi ett submaximalt test på ergometercykel, ett s.k som ingår som ett delmoment i en HPB – Hälsoprofilbedömning.
Vill du boka tid för en konditionstest hos oss på Creativ Friskvård för att få reda på ditt testvärde kan du göra det här >>